: Ondriska, František: Atlas parazitov človeka

Stručnou charakteristikou a fotodokumentáciou významne obohatí súčasnú literatúru podobného zamerania a umožní jedinečnú možnosť edukácie študentov vysokých škôl v odboroch zdravotných vied i laboratórnych diagnostikov.