: Ondruš, P.: Manažment a financovanie v zdravotníctve

Príručka zdravotníckeho manažéra– prehľadné informácie o efektívnom riadení a financovaní zdravotnej starostlivosti. Táto príručka pomôže zorientovať sa v spleti právnych noriem, nariadení a predpisov, ako aj získať prehľadné teoretické vedomosti o riadení a financovaní v zdravotníctve.