: Opatrný, J.: Viva Cuba Libre. Tři války za kubánskou nezávislost, 1868 – 1898

Odborník na dejiny Latinskej Ameriky rozoberá príčiny a priebeh troch vojen, ktoré sa odohrávali v rokoch 1868 – 1898 a mali priniesť Kube nezávislosť v Španielsku. Pozornosť tiež venuje kľúčovým osobnostiam bojov za nezávislosť.