: Orwell, George: Tak to vidím ja

Spoločenská beletria autora, jeho úvahy o literatúre a umení, ktoré prekračujú úzky, žánrovo obmedzený rámec literárnych recenzií. Ide aj o ponaučenie, že ľavičiarstvo nie je sociálny populizmus a nacionalizmus nie je cnosť.