: Oziewicz, Tina: Čo robia pocity?

Poučná obrázková kniha o tom, čo sa deje vo svete pocitov. Radosť, pýcha, nadšenie, hnev, nepokoj, strach… Všetci poznáme tieto pocity. Táto neobyčajná kniha je pozvánkou pre deti a ich rodičov na rozhovor a zamyslenie sa nad tým, čo sa skrýva v každom z nás.