: Petlák, E.: Stres v práci učiteľa a syndróm vyhorenia

Pre dospelých

Publikácia sa zameriava na uvedené aspekty a má ambíciu prispieť k tomu, aby im učitelia porozumeli, vedeli ich rozpoznať a zvládať. Pomenúvajú typy osobností, základné príznaky a zdroje stresu, stresujúce činitele, fenomén vyhorenia ako aj stratégie a metódy zvládania týchto javov.