: Pomerantsev, P.: Nic není pravda a všechno je možné. Surreálné srdce nového Ruska

Pre dospelých Pre mládež

Autor strávil začiatkom 21. storočia niekoľko rokov v Rusku, kde získal prístup do súkromia Rusov z najrôznejších prostredí a kútov krajiny. Na všetkých týchto ľuďoch ukazuje súčasnú ruskú mentalitu a jej premeny. Mal možnosť zblízka sledovať, ako sa v ruských médiách vyrábajú informácie, ktoré vytvárajú úplnú alternatívnu realitu.