: Pöthe, Peter: Vývojová a vztahová terapie dětí

Detský psychoterapeut zhŕňa skúsenosti zo svojej praxe s deťmi. Opiera sa pritom o aktualizované znalosti a praktické skúsenosti s detskými klientmi, ich rodičmi aj s odbornými pracovníkmi v oblasti starostlivosti o psychické zdravie detí.