: Pronská, Jana: Rytierov sľub

Historický román s rytierom Sigurdom z Rodby, ktorý zložil prísahu, že pomstí smrť svojho majstra Josifa z Aradu.  Josif z Aradu ho v poslednej vôli ustanovil novým majiteľom svojej výhry – Hrušovského panstva so všetkým, čo k nemu patrí, teda aj s dovtedajšou paňou Hrušova Marínou. Marína nechce ustúpiť a pokorne prenechať svoj domov cudzincovi, o ktorom nič nevie, zatiaľ čo Sigurd, hnaný pomstou a nenávisťou, sa zdráha uveriť, že mladá žena nenesie na manželových výčinoch žiadnu vinu. Postupom času vyplávajú na povrch rodinné tajomstvá z jednej i druhej strany.