: Prošková, D.: Kde rastú peniaze?

Prvé čítanie o financiách –malých čitateľov svetom financií sprevádza druhák Adam a jeho mladšia sestra Adelka.