: Průcha, Jan: Vzdělávací systémy v zahraničí : encyklopedický přehled školství

Kniha poskytuje informácie o tom, ako sú tvorené vzdelávacie systémy v zahraničí. Ide o porovnanie a hodnotenie českého vzdelávacieho systémy so zahraničnými. Aj z toho dôvodu sa jednoznačné nedá stanoviť, ktoré krajiny majú najlepšie vzdelávanie.