: Rabčanová, E.: Na prechádzke

Pre deti

Bábätká zbožňujú kontrastné farby a svoj odraz v zrkadle,  vnímajú a pozorujú ich už od najútlejšieho veku,  podnecuje ich zrakové vnímanie  a napomáha trénovať ich pozornosť.