: Rábek, František: Tajomstvo Zoborského kláštora

Pre dospelých

Autor predstavuje Svätopluka, Gorazda, Cyrila, Metoda, Koceľa aj Rastislava ako ľudí so silnými i slabými stránkami, a píše o tom, čím sa ich mená nezmazateľne zapísali do histórie. Kniha mapuje určitú etapu dejín, ale  v sebe nesie aj silný odkaz pre súčasnosť.