: Rabušic, Ladislav: Odděleně spolu : Česko a Slovensko optikou vývoje hodnot po roce 1991

Pre dospelých

Autori hľadajú odpovede na otázku, ako sa v čase samostatnej existencie oboch krajín menili hodnotové orientácie ich obyvateľov. Česi a Slováci sa v časti hodnotového spektra od seba vzďaľujú ale v rade hodnotových otázkach majú k sebe rovnako blízko ako na začiatku 90. rokov.