: Rader, Andrew: Za hranicami známeho : objavné cesty naprieč planétou až hore ku hviezdam –

Autor rozoberá hlavné obdobia objavov. Začína antikou a pokračuje európskym vekom, ďalej vekom vedeckého bádania až k nášmu veku letov do vesmíru, ktorý logicky ústi do plánov na osídľovanie ďalších planét a letom ku hviezdam.