: Rádl, Stanislav: Příběhy spojené s objevy nových léčiv

Odborník zaoberajúci sa celoživotne výskumom v oblasti originálnych i generických liečiv poskytuje vyvážený pomer medzi faktami a samotným príbehom popisujúcim rôzne úskalia a nečakané zvraty, ktoré sa pri vývoji liečiv môžu stať.