: Reid, R. J.: Dějiny moderní Afriky. Od roku 1800 po současnost

Pre dospelých

História kontinentu od dôb obchodu s otrokmi, cez vzostup islamu, až po boj za nezávislosť a nasledujúci vývoj q rozdiely medzi jednotlivými Afričanmi a ich kultúrami.