: Rojček, F.: Pavúčik na nitke

Pre deti

Kniha riekaniek a veršovaných hádaniek  od najrôznejších zvieratiek cez fantazijne stvárnené situácie z domácnosti, školy, sveta okolo nás  až po morské hlbiny.