: Roncagliová, Silvia: Mne na tom záleží : príručka pre hrdinov, ktorí chránia životné prostredie

Populárno-náučná kniha pre deti o tom, ako rešpektovať životné prostredie a chrániť ho.