: Rovelli, C.: O čase

Pre dospelých

O čase zvyčajne premýšľame ako o čomsi jednoduchom, základnom, čo plynie jednotvárne, nezávisle od všetkého sa posúva od minulosti k budúcnosti a meriame ho hodinami. Tu sa kniha stáva žeravou magmou plnou nápadov, možno jasných, možno zmätených.