: Seemann, Peter: Komunikačné techniky

Pre dospelých

V publikácii sa dozviete ako profesionálne komunikovať,  viesť rozhovor, poradu, rokovanie, vyjednávať. Taktiež sa naučíte zásady ako vedieť dobre hovoriť, počúvať, odhadnúť partnera v rokovaní, eliminovať chyby, vedieť vystupovať, robiť prezentáciu, zbaviť sa nežiaducich prvkov v oblasti verbálnej aj neverbálnej komunikácie.