: Sekaj, Ivan: Inteligencia stvorená človekom. Človek, umelá inteligencia včera, dnes … a zajtra?

Monografia, v ktorej témy ako:  umelá inteligencia, výpočtová technológia, neurotechnológie, myslenie, vedomie a budúcnosť umelej inteligencie sa snaží vysvetliť a odpovedať na mnohé otázky. Aké dôsledky môže mať pre ľudskú populáciu splnenie hypotézy, že stroje raz budú mať vedomie. Prežije to človek?