: Sekaninová, Štěpánka: Príbehy veľkých aj malých miest

Populárno-náučná kniha pre deti o mestách a mestečkách ponúkajúca mnoho zaujímavostí.