: Shakespeare, William, Daniel Majling, Juraj Martiška: Romeo a Júlia: grafický román

Komiksový príbeh lásky Romea a Júlie. Verše o nesmrteľných milencoch zo Shakespearovho veľdiela, ktoré nebolo vytvorené iba pre javisko, ale je aj nádherným čitateľským zážitkom. Komiks spracováva aktuálnu tému a treba si uvedomiť, že hra obsahuje tajomstvo o nenávisti dvoch rodín, tajomstvo, ktoré sa snažili preklenúť dvaja mladí ľudia láskou.