: Šikulová, Veronika: Líštičky majú rady teplo

Filozofické poviedky, do ktorých autorka prevtelila svoju lásku k stále sa obnovujúcej prírode, v ktorej je ľudský, ale aj zvierací či rastlinný tvor iba dočasnou, hoci dosť podstatnou súčasťou.