: Silverton, Kate: „Neposlušné“ deti neexistujú : revolučný sprievodca pre rodičov detí do 5 rokov

Príručka pre rodičov predstavuje revolučný prístup k výchove detí od narodenia do piatich rokov. Jednoduchým spôsobom vysvetľuje, ako sa vyvíja mozog dieťaťa a ako to ovplyvňuje jeho správanie. Stavia na najnovších vedeckých objavoch a vysvetľuje ich pomocou jednoduchých príkladov.