: Šimečka, Martin M.: Všetko malo byť inak : Slovensko po roku 1945

Osobný príbeh a spomienky sú chronologickým vyrozprávaním našich dejín. Môžete sa rýchlo zorientovať v našich dejinách, doplniť základné vedomosti o historických udalostiach. Veľké dejiny sa premietajú do životov ľudí. A dôsledky mnohých udalostí a rozhodnutia našich rodičov a starých rodičov v hraničných situáciách nás ovplyvňujú dodnes.