: Široká, Z.: Jabloňové lásky

Pre dospelých

Rodinné príbehy rozoberajúce prostredníctvom denníkov šesť generácií žien a šesť historických období, v ktorých žili.