: Smil, Václav: Ako naozaj funguje svet

Autor nám vysvetľuje ako porozumieť energii, produkcii potravín, materiálnemu svetu, globalizácii, rizikám, životnému prostrediu a budúcnosti. Vyslovuje zaujímavé a pozoruhodné prognózy na základe výskumov pozorovaní a skúseností.