: Sniegoň, T.: Zmizelá historie : holokaust v české a slovenské historické kultuře

Pre dospelých

Hľadanie odpovede na otázku, prečo sa z českej a slovenskej historickej pamäti vytratilo slovo holokaust. Príčiny nachádza v historickej pamäti v čase komunistickej diktatúry, v premenách protivojnového odboja aj kolaborácii vo vojnových rokoch.