: Snyder, T.: Obnova národů : Polsko, Ukrajina, Litva, Bělorusko 1569-1999

Pre dospelých

Hlavnou témou knihy sú transformácie národných ideí, príčiny etnických čistiek, podmienky národného zmierenia a zložito prepletené príbehy a ich spoločné korene v ranno modernom štáte.