: Sovák, Jan: Expedícia bádateľa Venceslava Brábka do Vrchnej Kriedy pod Čiernymi lesmi

Dobrodružný príbeh o cestovaní v čase za pomoci časovej centrifúgy do praveku a zistite, ako spolu žili ľudia a dinosaury.