: Steinhübel, J.: Nitrianske kniežatstvo. Počiatky stredovekého Slovenska

Pre dospelých

Rozsiahla 600 stranová monografia z čias, keď Nitrianske kniežatstvo bolo Slovenskom a nitrianske biskupstvo jeho duchovným centrom. Je ohraničená rokmi 470 až 1100.