: Štelbaská, Zuzana: Kde sú včely?

Pre deti Pre mládež

Vzrušujúci príbeh sa začne sa v momente, keď Eva utečie z domu, pričom jej kroky budete sledovať spolu s utajenou rozprávačkou. Sem-tam vám vyšle o sebe signály, niekedy ponúkne vtipné komentáre alebo vás nečakane prekvapí rôznymi otázkami. Čo s tým všetkým vlastne majú tie včely?