: Štelbaská, Zuzana: Nech už mám desať!

Humorný príbeh pre dievčatá o tretiačke Kike, ktorej do života vstúpi tajomná spolužiačka a zrazu je jej život plný nezabudnuteľných dobrodružstiev a prekvapení.