: Švihran, Ladislav: Absurdity dejín

Pre dospelých

Neznáme, šokujúce informácie, či zaujímavé detaily a pikošky o známych historických udalostiach. Vo vyše sto osemdesiatich príbehoch defilujú absurdity z najrozličnejších oblastí, z politiky, vojenstva, vedy a kultúry.