: Thomas Taylor: Malamandra

Pre deti Pre mládež

Fantazijný román o Herbertovi Citrónovi, zamestnancovi Oddelenia strát a nálezov v Grandhoteli Nautilus. Dobre vie, že vrátiť stratené veci ich skutočným majiteľom nie je jednoduché – zvlášť vtedy, ak stratenou vecou nie je vec, ale dievča. Nikto netuší, kam sa pred dvanástimi rokmi podeli rodičia Violety Mrenovej. Violeta poprosí Herbyho o pomoc v pátraní. Podarí sa im zistiť, že stopy vedú k bájnej morskej oblude, malamandre.