: Tocqueville, A.. Demokracie v Americe

Pre dospelých

Historik a politik nám ponúka klasické dielo tvoriace základ modernej historiografie a politológie, vystihol hodnoty západnej civilizácie, spoločenský význam náboženskej viery, ktorej absencia nakoniec ohrozuje aj samu politickú slobodu.