: Todd-Stanton, Joe: Marcy a hádanka sfingy : mytologická séria Brownstonovcov 2.

Fantazijný príbeh o Marcy, ktorej otec Artur sa stratil v Egypte. Aby Marcy zachránila otca, musí vyriešiť hádanku, s ktorou jej pomôžu egyptskí bohovia. Poslednú úlohu však musí zvládnuť sama.