: Toudal, Maja: Co vám chce říct vaše dítě s autismem : a jak mu můžete pomoci

Malé deti s autizmom mávajú veľké problémy s popisovaním svojich myšlienok, pocitov a zážitkov. Autorka na základe vlastných skúseností, rozhovorov pomenováva a jasne vysvetľuje mnoho aspektov autizmu.