: Tvrdý, J.: Dunaj v plamenech : velká válka

Pre dospelých

História je nikdy nekončiaci a neustále sa vpred valiaci prúd. Dunaj sa valí Európou dlhé veky až k moru a spája ľudí a krajiny. A pochopiť, k čomu došlo v rokoch 1914 až 1918,  čo viedlo k vzájomnej nenávisti medzi štátmi okolo tejto rieky. Kľúčové udalosti pre celú Európu.