: Urner, Maren: Núdzový stav globálnej klímy : riešenia pre lepší život

Autor analyzuje príčiny klimatickej krízy, ktoré vidí v prvom rade v sociálnej rovine a v kríze civilizácie. Cesta von spočíva v zmene nášho správania.