: Vadas, M.: Útek

Pre deti Pre mládež

Dobrodružný príbeh malého chlapca a jeho psa Alana naprieč mestami, krajinami a kontinentmi, na ktorých sa hrdinovia príbehu stretávajú s priateľstvom i odmietaním.