: Vancáková, Soňa: Ja sa z teba zbláznim! : rodičia a výchova detí s ADHD

Pre dospelých

Kniha zameraná na charakteristiku poruchy ADHD a opisuje príčiny vzniku a výskyt ADHD, ponúka prehľad terapií a programov pre deti s touto poruchou. Odhaľuje postoje rodičov s deťmi s ADHD, situácie a pocity, ktoré im prináša každodenný život.