: Varáčková, Miroslava: Najmilšie želanie

Psychologický young adult román o šestnásťročnej Gréte, ktorú čaká život na stredoškolskom internáte. Je naučená sústrediť všetku svoju pozornosť na sestru, ktorej zdravotný stav vyžaduje špeciálnu starostlivosť, a tak ju nová situácia a nadbytok voľného času desia. Pod tlakom okolností, odkázaná len sama na seba, prepadne Gréta do sveta, z ktorého cesta nazad je neľahká a tŕnistá.