: Vlajky sveta

Zoznámte sa s vlajkami 197 štátov sveta uznaných Organizáciou Spojených národov. Každej krajine je venovaná dvojstrana, na ktorej nájdete skrátenú aj plnú podobu slovenského vžitého názvu, pomenovanie obyvateľov a ich počet, hlavné mesto, úradný jazyk a menu.