: Wandall-Holm, I.: Moruša

Pre dospelých

Autobiografia, v ktorej autorka opisuje svoj útek zo Slovenského štátu do Maďarska v roku 1942. Prežila Osvienčim i pochod smrti do Ravensbrücku a o svojom osude, ale aj o osude vojnovej Európy píše v tejto knihe.