: Wikforss, Asa: Alternatívne fakty : o poznaní a jeho nepriateľoch

Profesorka teoretickej filozofie, skúma fenomén rezistencie voči poznaniu z filozofickej perspektívy. Čo je poznanie? Ako sa brániť falošným a nepodloženým tvrdeniam? Akú úlohu hrajú médiá a ako môžu pomôcť školy? Kľúčová diskusia na fungovanie demokracie sa práve začala!