: Wild, Jana B.: Shakespeare medzi Veľkým treskom a South Parkom

Jedinečná zbierka, ktorá ukazuje rozličné možnosti a farby súčasnej transmediálnej a transkultúrnej recepcie Shakespeara. Autori štúdií približujú zdanlivo vzájomne odťažité akademické disciplíny ako astrofyzika či informačné technológie a prepájajú ich s divadelnými štúdiami, kunsthistóriou, pedagogikou a translatológiou.