: Worsley, Lucy: Královna Viktorie : dcera, manželka, matka a vdova

Intímny portrét panovníčky, originálne zostavený do 24 vybraných dní, ktoré v jej živote zohrali významnú úlohu. Prostredníctvom denníkov, korešpondencie a ďalších dokumentov nahliadneme do súkromia ženy, ktorá takmer šesťdesiatštyri rokov panovala nielen Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Írska.